Referencje

ReferenzenReferencje

Poniższe przypadki opisują w formie anonimowej niektóre prze nas zrealizowane projekty, które możemy Państwu przedstawić za zgodą naszych klientów.

Przykład 1. Polska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją suplementów diety, planuje poszerzyć swoją działalność poprzez dystrybucję na niemieckim rynku. IU.MA Consulting wspiera w założeniu niemieckiej siedziby firmy oraz troszczy się o prezencję internetową i reklamę. Ze względu na nasze doświadczenie prawnicze i w temacie e-commerce, jesteśmy w stanie wspierać klienta we wszystkich etapach projektu, począwszy od wyszukania odpowiedniego partnera biznesowego, poprzez sporządzenie umów a także włączenie odpowiednich kanałów dystrybucyjnych.

Rezultat: Amortyzacja kosztów inwestycji po 4 miesiącach. Po 6 miesiącach wzrost obrotów o 23%.

Przykład 2. Polska firma handlująca papierem zwraca się do IU.MA Consulting, aby znaleźć na niemieckim rynku producenta, od którego zamierza kupować papier drugiego gatunku. IU.MA Consulting znajduje odpowiedniego dostawcę i wspiera klienta poprzez negocjacje ceny oraz nawiązanie współpracy.

Rezultat: Wzrost obrotów o 14% już po 4 miesiącach.

Przykład 3. Polska firma ślusarska chce wykorzystać konkurencję cenową poprzez sprzedaż swoich usług w Niemczech. IU.MA Consulting pomaga firmie w pokonaniu napotkanych przeszkód prawnych i wspiera w nawiązaniu kontaktu z niemieckimi odbiorcami  na rynku budowlanym. Realizacja zlecenia przez IU.MA Consulting pomaga w znacznym ułatwieniu współpracy obu stron.

Rezultat: Ogromny wzrost sprzedaży polskiej firmy ślusarskiej. Jednocześnie obniżenie kosztów o 20% dla firmy niemieckiej.